Günümüzde baskı teknikleri beş ana gruba ayrılmaktadır; Tipo baskı, Serigraf baskı, Flekso baskı, Digital baskı, Ofset baskı

Tipo baskı; Metal harfler ile kalıp oluşturarak yapılan baskıya verilen isimdir. Metal harflerin tek tek bir araya gelerek metini oluşturması, çok zor ve zahmetli bir süreçtir. Tipo baskı makinesinde 2 silindir bulunmaktadır. Biri kalıp silindiri, diğeri ise baskı silindiridir. Kalıp üzerindeki yazı direk olarak kağıda aktarılır. Kalıp üzerinde yüksekte kalan kısımlar mürekkebe boyanır, alçakta kalan kısım ise mürekkebi almaz, böylelikle baskı gerçekleşir. Kalıp üzerindeki görüntü daima terstir. Günümüzde kullanımı iyice azalmış olan bu teknik, tek tük kartvizit ve antetli kağıt gibi veya özel koleksiyon yayınlarında nostaljik olarak kullanılmaktadır.

Serigraf Baskı; Rakle adını verdiğimiz dikdörtgen cisim ile boyanın kumaşa geçmesini sağlayan bir basım tekniğidir. Boya, elek bezinin örtülmemiş kısmından kumaşa geçmektedir. Genelde az sayıda basım yapılacak ise kullanılmaktadır.  Serigraf baskı yapacak olan ustanın el hakimiyeti çok önemlidir. İşinde profesyonel olmuş bir usta, çok başarılı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde, reklamcılıkta sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle şapka, mont, cam veya seramik bardak gibi materyallere baskı işlemi yapılabilmektedir.

Flekso Baskı; Ambalaj ürünleri basımlarında, poşetlerde, oluklu mukavva, etiket ve kraft kağıtlarının baskısında kullanılan bir tekniktir. Baskı, kalıbın yüzeyinde yüksekte kalan basılacak materyalin, mürekkep görmüş görüntülerinin basınç etkisi ile malzemenin üzerine geçmesi ile olmaktadır. Yüksek hızda ve kalitede olmasından dolayı, genelde çok tirajlı işlemlerde rahatlıkla kullanılan basım tekniğidir. Maliyetleri de diğer basım tekniklerine göre düşüktür.

Digital Baskı; Bilgisayar üzerinde hazırlanmış ya da bilgisayara yüklenmiş olan fotoğraf ve tasarım gibi materyallerin, geliştirilmiş baskı teknolojisi sayesinde kağıda veya başka malzemelere aktarılmasıdır. Boyut sınırlaması olmaması, hızlılığı ve çok net baskı kalitesi olması nedeni ile son yıllarda çok tercih edilmektedir. Yeni bir teknolojidir, fakat baskı teknikleri hızla geliştiğinden gelişimini sürekli olarak arttıran bir baskı türüdür.

Ofset Baskı; Baskı teknikleri arasında en kaliteli basım şeklidir.  Bu baskı tekniğinde, su ile mürekkebin kimyasal olarak birbirine karışmaması baskının yapılmasını sağlamaktadır. Baskı öncesi kalıp hazırlanır, kalıp yüzeyi düzdür. Yüzeyde basılacak olan alanlar emülsiyon tabakası ile kaplıdır. Emülsiyon tabakası mürekkebi tutar, aynı anda su da verildiğinden basılmayacak alanlar suyu tutar, çünkü mürekkeple su birbirine karışmaz ve kalıp yüzeyinde mürekkebi tutan kısım baskıyı gerçekleştirir. Eskiden kalıplar film çekilerek ( reprodüksiyon ) yapılmakta iken, günümüzde bilgisayarlardan kalıba pozlandırma (CTP) yapılmaktadır. Ofset baskı makinelerinde üç adet silindir, yani kalıp silindiri, blanket silindiri ve  baskı silindiri bulunmaktadır. Kalıp döndükçe mürekkep ve su merdaneleri ile birbirine değer, blanket merdanesi üzerinde kauçuk sarılıdır. Kauçuğun baskı materyaline temas etmesi ile baskı sağlanır. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan baskı tekniğidir.. kartvizitten kataloğa kadar tüm basılı kağıt ürünlerinde kullanılmaktadır.

Ofset Baskı Aşamaları: Matbaalarda, günümüzde kullanılan ve bizim de kullandığımız baskı tekniği, ofset baskı tekniğidir.

Ofset baskı tekniğinde baskı aşamaları;

Baskı Öncesi

Grafik Tasarım: Öncelikle basılacak işin tasarımı yapılır. Bu aşamada yazıların ve fotoğrafların bilgisayara aktarılması gerekir. Bilgisayara aktarılan görsel öğeler mizanpaj yazılımında bir araya getirilerek baskıya uygun tasarım oluşturulur. Bilgisayar yardımıyla yapılan bu işleme masa üstü yayıncılık da denir. Sonrasında, yapılan çalışmanın film çıkışları alınır. Film, baskı için kullanılan kalıbı oluşturmak için kullanılır. Filmden sonra da prova alınabilir.

Ctp Kalıp: Baskı film çıkışları alındıktan sonra alüminyum plakalar (kalıp) üzerine tasarımın görüntüsü çıkarılır. Günümüzde tasarımlar bilgisayardan direk kalıba alınabilmekte, CTP adıyla anılan bu sistem ile film ve montaj işlemleri ortadan kalkmaktadır. Kalıp çekildikten sonra baskıya geçilir.

Baskı: Baskı öcesi yapılan çalışmalar sonucu baskı aşamasına geçilir. Baskı aşamasında ise alınan kalıplar makine ünitelerine takılır, boyalar makinenın haznelerine yeteri kadar koyulur. Artık makine baskıya hazır hale gelir. Baskı ustaları makinede basımı yaparken sürekli kontrol halindedirler. Çünkü baskı işi en ufak hatayı affetmez. İşiniz dikkatlice ve en temiz bir şekilde basılır.

Baskı Sonrası:  Baskı sonrasında, işin özelliğine göre selefon, lak gibi malzemelerle yüzey kaplama (laminasyon) uygulanabilir. Mücellithane makinaları kullanılarak da çok sayfalı ürünlerde katlama, harmanlama, iplik dikiş, tel dikiş gibi işlemler, kitap ve dergiler için kapak takarak ciltleme gibi, ambalajlar için kalıplı kesim gibi işlemler uygulanarak işiniz hazır hale gelmektedir.

Tasarım ve Dizayn; 3MGBilişim Teknolojileri™. Tüm Hakları Saklıdır.